ZARZĄDZENIE Nr 192

ZARZĄDZENIE Nr 192
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
z dnia 22 października 2018 r.

treść pisma

Instrukcja postępowania
w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii
niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych
czynności urzędowych

treść pisma