RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

  1. a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w województwie mazowieckiem jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach (adres siedziby: ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, kontakt: e-mail: siedlce@piwet.net, tel: (48) 25 632 60 27),
  3. c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, (adres siedziby: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin, kontakt: e-mail: piw@piwgarwolin.pl, tel: (48) 25 684 34 45)

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

  1. a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl,
    22 623 24 81,
  2. b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach: iod@wiw.mazowsze.pl, tel. 25 632 64 59 wew. 38
  3. c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie: iod@piwgarwolin.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.