Ochrona zdrowie zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
Zespołem kieruje lek. wet. Agnieszka Miernicka  tel. kontaktowy 728 800 142

Do zadań zespołu należy:
– zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt,
– kontrolowanie realizowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zasad wzajemnej zgodności,
– nadzorowanie zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz materiału biologicznego,
– nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt i warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwie,
– nadzorowanie przestrzegania przepisów o przemieszczaniu zwierząt.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie dotycząca obowiązku powiadamiania PLW o zamiarze organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt.