Higiena żywności i pasz

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

Zespołem kieruje lek. wet. Agata Koszutska- Korda
tel. kontaktowy 694 495 622

Do zadań zespołu należy w szczególności:

– badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

– kontrola weterynaryjna w handlu oraz wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego,

– sprawowanie nadzoru nad produkcją, umieszczaniem na rynku oraz sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego,

– wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz i dodatków paszowych,

– monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego,

– przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach.